Checklist Stappenplan

Om succesvolle campagnes te versturen dienen enkele eenvoudige stappen genomen te worden. Hieronder vindt u deze stappen om een campagne te plannen.

Stel de doelen van de campagne vast.
-Wat wilt u bereiken en hoe gaat u dit bereiken?
-Hoe past uw campagne in uw algemene marketing strategie?

Stel het budget vast
-Als uw campagne verkoop gebaseerd is, hoeveel moet u met deze campagne verdienen om uw ROI te halen?

Ontwikkel een profiel van uw doelgroep.
-Wie gaat u benaderen en hoe wil deze groep benaderd worden?

Verzamel de data
-Wat is de kwaliteit van uw huidige data? Voldoet het aan de wettelijk eisen?
-Wat gaat u doen om aan meer e-mail adressen van geïnteresseerden te komen?

Denk goed over uw nieuwsbrief / aanbieding na
-Zal de campagne voldoen aan de eisen van de ontvanger? Wat zit er voor hem in?

Plan de timing van uw campagne
-Is het belangrijk de campagne op een bepaalde tijd te versturen?
-Welke tijdsfactoren zijn belangrijk ? Bijvoorbeeld Overdag / Weekend / Doordeweekse dag?

Schrijf de teksten en creëer de campagne.
-Welke template kiest u?
-Komt de mailing langs spamfilters?
-Werken de clickthrough links?

Stel vast dat u de juiste statistieken kunt gebruiken.
-Hoe gaat u de statistieken gebruiken en beoordelen?
-Heeft uw verzendprogramma de juiste statistieken voor u beschikbaar?

Denk vooruit
-Kunt u de resultaten van deze campagne gebruiken bij een nieuwe campagne?
-Zo nee, waarom niet en wat kunt u er aan doen?

Alle bovenstaande zaken gedaan? Dan bent u klaar om te verzenden!